Publicaties 1962 – 2014

 

 

Tussen het fotograferen door was er nogal eens aanleiding om iets op te schrijven. Enkele stukken kunt u downloaden. Op die plaatsen is dat duidelijk aangegeven.
1962

Paalvast, A.M.M. (1962), "Teilhard de Chardin. Ideeën en betekenis”. Personeelsblad van de Stichting Vakopleiding voor het Automobiel-, Motorrijwiel en Aanverwante bedrijf (VAM), Den Haag.


1971

Paalvast, A.M.M. en anderen (1971), Een onderzoek naar de attituden ten opzichte van abortus. Rapport nr. WSP – 1. Nutsseminarium aan de Universiteit van Amsterdam.


1974

Paalvast, A.M.M., (red.) (1974), Evaluatieverslag Groep '75. Evaluatie van een project voor de oprichting van twee wijkgezondheidscentra in Amsterdam, Stichting Wijkvoorzieningen voor Bejaarden, Amsterdam.


1975

Paalvast, A.M.M. (1975), Gezin, samenleving en centraal wonen – verkennend literatuuronderzoek, Scriptie in het kader van de studie Sociale Pedagogiek, Nutsseminarium aan de Universiteit van Amsterdam.


1976

Paalvast, A.M.M. (1976), Project en projectplanning. Verslag van de planningsaspecten van de start voor de Functiegerichte Werkgroepen bij de middelbare beroepsopleiding (MBO/SD) A'dam.

Paalvast, A.M.M. (1976 - 1981), diverse studieboeken en onderwijsprogramma's psychologie voor de MBO Sociale Dienstverlening en de HBO Arbeidsmarktpolitiek/Personeelsbeleid (AP/PB), Amsterdam.

1978

Paalvast, A.M.M. (1978a), Schets Onderwijsbeleid AP/PB.

Paalvast, A.M.M. (1978b), Enkele richtlijnen bij sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden.

Paalvast, A.M.M. (1978c), Het werkveld en de sociale academies over de afgestudeerde PW-er, Amsterdam.


1979

Paalvast, A.M.M. (1979a), Schetsen over begeleiden in de Methodische Werkbegeleiding, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1979b), Waarheen met sociale basisvaardigheden in de AP/PB?.

Paalvast, A.M.M. (1979c), SOSA en Herstructurering MHNO/MSPO: varen zonder kompas?, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1979d), Brainstormen over de onderwijspraktijk en de organisatie daarvan, Amsterdam.


1980

Paalvast, A.M.M. (1980a), Methodische werkbegeleiding: waartoe? Analyse van beoordelingen, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1980b), Resultaten uit de enquête onder uurdocenten 1979.

Paalvast, A.M.M. (1980c), Handleiding Werkplan '80.

Paalvast, A.M.M. (1980d), Tweede aanzet tot een onderwijsbeleid AP/PB-Amsterdam voor de tachtiger jaren.

Paalvast, A.M.M. (1980e), Schetsen voor een beroepsbeeld AP/PB, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1980f), Om de kwaliteit van het onderwijs. Aanzet tot specificering van de effectiviteit van beroepsopleidingen, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1980g), Organisaties: een definitie, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1980h), Leidinggeven en professionele rollen in de maatschappelijke dienstverlening. Tekst van de presentatie tijdens de tweedaagse cursus over de leidinggevende rol in de gezinsverzorging, 18/19 december 1980. Amsterdam.


Zeker vanaf hier heb ik in mijn onderwijsprogramma's steeds meer het principe 'Eerst kunnen, dan kennen' en dat van studietaken van de legendarische Sybout Nijdam ingebouwd.

1981

Paalvast, A.M.M. (1981a), Onderwijsverbetering: wie begint waarmee? Kanttekeningen bij het 'Rapport Ria Jaarsma'.

Paalvast, A.M.M. (1981b), "Is onderwijs nog wat het is?". Docentenkontakt, oktober, SOSA AP/PB, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1981c), Gebruiksmogelijkheden, kosten en baten microcomputer voor de onderwijsadministratie – een verkenning, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1981d), "Diagram van resultaten uit de enquête onder uurdocenten". Docentenkontakt, oktober, SOSA AP/PB, Amsterdam.


1982

Paalvast, A.M.M. (1982a), Organisatiestructuur – modulen en verbindingen.

Paalvast, A.M.M. (1982b), "Onderwijs onderzocht – samenvatting van het 'Rapport Ria Jaarsma'". Docentenkontakt, februari, p. 3-6, SOSA AP/PB, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1982c), "Thema toetsing als sleutelfactor in de opleiding". Docentenkontakt, februari, p. 7-9, SOSA AP/PB, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1982d), Cijfers bij het beoordelen, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1982e), "Werkplannen en de toets van de praktijk". Docentenkontakt, december, p. 11-13, SOSA AP/PB, Amsterdam.


1983

Paalvast, A.M.M. (1983a), Posities & inhouden rond supervisie en methodische werkbegeleiding. Analyse van het beleid van 23 afdelingen bij de SOSA-AP/PB & MW, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1983b), De achtsprong – een checklist. Werkvorm voor de toetsing van opleidingstheorie aan praktijkvragen.

Paalvast, A.M.M. (1983c), "Hoofddoelen in de MBO-AP/PB – waar richten we ons op?". Docentenkontakt, juni, p. 13-21, SOSA AP/PB, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1983d), Media-effectiviteitsanalyse, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1983e), Attitude-meting en correlatieberekening, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1983f), "Vakken afstemmen: hoe, waarop en hoe ver?". Docentenkontakt, maart, p. 3-10, SOSA AP/PB, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1983g), "Wat is probleemgestuurd onderwijs?". Docentenkontakt, maart, p. 18-20, SOSA AP/PB, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1983h), Innovatie schoolwerkplan. Notitie voor de stafdag van juni 1983, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1983i), "Commissie Part Time MSPO: goed nieuws niet vrijblijvend.". Docentenkontakt, juni, p. 22, SOSA AP/PB, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1983j), "Handreiking evaluatieformulier". Docentenkontakt, juni, p. 23-27, SOSA AP/PB, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1983k), "Het einde van een tijdperk? Korte analyse van veranderingen in het inschrijvingspatroon in de MBO". Docentenkontakt, juni, p. 29-30, SOSA AP/PB, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1983l), Enkele gedachten over SOSA-AP/PB onderwijs en informatica, Amsterdam.


1984

Paalvast, A.M.M. (1984a), "Mogelijkheden van de zelfkonfrontatiemethode in het praktijkleerproces van personeelswerkers". Supervisie in opleiding en beroep, jrg. 1, nr. 1, pag. 23-26, Landelijke Projectgroep Supervisie, Haarlem. De 'zelfkonfrontatiemethode' en vooral de onderliggende theorie ervoor kwamen opnieuw in het nieuws in een artikel in Het Parool van 8 januari 2007, over de werkwijze van kabinetsinformateur Herman Wijffels. Schrijver McGonigal meende de principes van de Nijmeegse emeritus hoogleraar Hubert Hermans sterk te herkennen in de wijze waarop Wijffels probeert bruggen te slaan tussen Balkenende, Bos en Rouvoet. McGonigal verwees hierbij vooral naar Hermans' recente boek Dialoog en misverstand.

Paalvast, A.M.M. (1984b), Het ontwikkelen van normgetallen.

Paalvast, A.M.M. (1984c), "Met de achtsprong door de lessen; over werkvormen gesproken". Docentenkontakt, maart, p. 9-13, SOSA AP/PB, Amsterdam.


1985

Paalvast, A.M.M. (1985a), Verslag schriftelijke enquête marktverkenning opleidingsmodulen voor MC-leden.

Paalvast, A.M.M. (1985b), Uitwerking schriftelijke evaluatie project automatisering 1984/'85, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1985c), Analyse van het voortijdig studieverlaten in de MBO-1 AP/PB Amsterdam in 1983/'84, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1985d), Informatica en personeelswerk, Amsterdam.


1986

Paalvast, A.M.M. (1986a), Problemen en aandachtspunten bij MWB & supervisie, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1986b), Praktijkrelevantie-kubus.

Paalvast, A.M.M. (1986c), Evaluatie-onderzoek 1986. Uitgebreide analyse op basis van tentamenscores en tevredenheidsenquête, 53 p.

Paalvast, A.M.M. (1986d), Over MWB & Supervisie. Notitie ter voorbereiding van nieuw stafbeleid.


1987

Paalvast, A.M.M. (1987a), Syllabus rapportage.

Paalvast, A.M.M. (1987b), Handleiding interactie-analyse.

Paalvast, A.M.M. (1987c), Informatica begrippenlijst, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1987d), "Onderzoek en vernieuwing van onze opleiding". Docentenkontakt, pag. 17-24, SOSA AP/PB, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1987e), Het specificeren van informatiesystemen – syllabus, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1987f), Helpt studievaardigheidstraining? Amsterdam1988

Paalvast, A.M.M. (1988a), Jaarverslag systeembeheer 1986-1988.

Paalvast, A.M.M. (1988b), Het ontwerpen van een tekst-indeling, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1988c), Scriptie starten – een hulpmiddel bij je onderwerpkeuze of bij je start met je begeleider, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1988d), Kanttekeningen bij de conceptnotitie over implementatie van de WCBO in de HSH/SOSA, Amsterdam.
1990

Paalvast, A.M.M. (1990a), "Een kennissysteem in het onderwijs – een evaluatie". Kennisgeving, jrg. 3, nr. 2, p. 2-3, HCC-Artificiële Intelligentie GebruikersGroep.

Paalvast, A.M.M. (1990b), De kwaliteit van de informatievoorziening gaat hand in hand met de kwaliteit van de functie van de systeembeheerders, Amsterdam.


1991

Kramer, M. en A.M.M. Paalvast (1991), Studiestaking 1988-'89. Onderzoek naar studiestaking onder eerstejaars MBO/SD en MBO-AP/PB in Amsterdam in 1988-'89, SOSA Amsterdam. 25 p.

Paalvast, A.M.M. (1991a), Checklist organisatie-analyse II.

Paalvast, A.M.M. (1991b), "SAIA/KAOS. Een toepassing van ISAC". NGI Magazine, jrg. 6, nr. 7-8, p. 13, Nederlands Genootschap voor Informatica, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. en M.A.W. Theunissen (1991), Kennissystemen – Verslag van de werkgroep, 1987-'91, HCC-AIGG, Wijk bij Duurstede/Amsterdam.


1992

Paalvast, A.M.M. (1992a), Wat levert die MWB me op? Overzicht van resultaten die studenten aan de MWB toeschreven, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1992b), Help! Een factor-matrix: hoofdzaken, nut en totstandkoming van een factormatrix, Amsterdam.


1993

Paalvast, A.M.M. (1993a), Handleiding tactisch schrijven, Amsterdam, 48 p.

Paalvast, A.M.M. (1993b), Aseasyas – handleiding voor installatie en gebruik, Amsterdam, 13 p.

Paalvast, A.M.M. (1993c), MWB: analyseer jouw plek in de organisatie, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1993d), Kwaliteit van gegevens & informatie: inzichtelijkheid, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1993e), Basiscursus PC-gebruik voor sociaal dienstverleners, studiehandleiding.

Paalvast, A.M.M. (1993f), Docentenhandleiding basiscursus informatica voor MBO-SD, eerste studiejaar.

Paalvast, A.M.M. (1993g), Sociale kengetallen, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1993h), Leerstijltest, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1993i), "Afdeling SAIA: Werkgroep KAOS". NGI Magazine, jrg. 8, nr. 9, p. 9, Nederlands Genootschap voor Informatica, Amsterdam.


1994

Paalvast, A.M.M. (1994a), MWB: wat stuur ik in...?, Amsterdam, 3 p.

Paalvast, A.M.M. (1994b), Databases & Framework, instructieset bij het programma informatica, Amsterdam, 19 p.

Paalvast, A.M.M. (1994c), Het integreren van theorie en praktijk in de scriptie, Amsterdam, 5 p.

Paalvast, A.M.M. (1994d), Starten met je scriptie – een handreiking, Amsterdam, 8 p.

Paalvast, A.M.M. (1994e), Het specificeren van informatiesystemen – syllabus, Edu-CO, Arnhem.


1995

Paalvast, A.M.M. (1995a), Bestanden opzetten met NIAM-ISDM, Amsterdam, versie 1.1. 12 p.

Paalvast, A.M.M. (1995b), Greep op gegevensstromen, MetaVision, Arnhem. ISBN 90-75442-07-6.

Paalvast, A.M.M. (1995c), Het specificeren van informatiesystemen, MetaVision, Arnhem.

            ISBN 90-75442-05-X.

Paalvast, A.M.M. (1995d), Docentenwijzer Administratief Beheer, Hogeschool Haarlem, Haarlem.


1996

Paalvast, A.M.M. (1996a), Enkele criteria bij het beoordelen van scripties – een poging tot operationalisering en verheldering , Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1996b), Doelmatig schrijven. Handleiding voor het voorbereiden van niet-routinematige teksten in opdrachtsituaties, Amsterdam.

Paalvast, A.M.M. (1996c), Gegevenssoorten in de zorg en dienstverlening: kengetallen, Amsterdam.


1997

Paalvast, A.M.M. (1997), "Actief studeren. Informatiekunde als bijvak in het mbo". Tinfon, jrg. 6, nr. 3, oktober, p. 105-109, DINFOR, Amsterdam.


2001

Paalvast, A.M.M. (red.), Quik, T.F.M. en Vos, F.R., Rapport over de staat van onderhoud van de woningen van woningbouwvereniging De Dageraad in het complex Meerwaldt , Initiatiefgroep Meerwaldt 2000, Amsterdam.


2005

Ontwerp voor een folder en een poster voor de tweede actie 'Ken je buur in een schoner Slotermeer' op 11 juni


2006

Ontwerp voor een folder en een poster voor de derde buurtactie: 'Camping in Buurt 3 Slotermeer' op 10 en 11 juni

Ontwerp voor een Kerst- en verhuiskaart voor de huurdersorganisatie Palladion


2007

Ontwerp voor een flyer voor de vierde buurtactie: 'Talentenmarkt in Buurt 3 Slotermeer' op 9 juni


2008

Knoeff, P., Brunel, L., Saaf, H., en Paalvast, A.M.M. (eindred.), Participatie bij de stedelijke vernieuwing in Amsterdam Slotermeer. Tussen politiek en marketing, Begeleidingsgroep Participatietraject Slotermeer, Amsterdam. Evaluatie van het zogenaamde participatietraject bij de stedelijke vernieuwing van Amsterdam Slotermeer. Rapport van een 'officiële' bewonersgroep aan het Procesbureau van het stadsdeelbestuur.  Download...


2013

Paper voor de Tweede Kamercommissie Wonen en Rijksdienst, over de leefbaarheid in Amsterdam Nieuw-West.  Download het paper, met de latere toevoegingen...
Zie ook het verslag van die hoorzitting via de site van het toenmalige  Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer.2014

Wonen in Amsterdam Nieuw-West bedreigd. Onderdeel van het Paper voor het Verkiezingsdebat in De SERRE, 24 februari 2014, geformuleerd in samenwerking met FNV-Bondgenoten Amsterdam.  Download...Datum laatst bijgewerkt: 24 september 2015